Chào bán
Đơn hàng 1
02/05/2013 00:29
 

1.Tên sản phẩm

Váy dệt kim

 

 

Thương hiệu:        Ha thanh IEC

Nơi sản xuất:        Việt Nam

Điều khoản giá:Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán: L / C, T / T

 

2. Tên sản phẩm

Váy dệt kim

 

Thương hiệu:        Ha thanh IEC

Nơi sản xuất:        Việt Nam

Điều khoản giá:Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán:L / C, T / T

 

3. Tên sản phẩm

Áo phông  polo

 

Thương hiệu:        Ha thanh IEC

Nơi sản xuất:        Việt Nam

Điều khoản giá: Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán: L / C, T / T

 

Ý kiến bạn đọc