Những nỗ lực mở cửa và giữ vững thị trường đã tạo "dấu ấn" của năm cho ngành rau quả Việt Nam. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2016, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt trên 2,4 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2015 và vượt kế hoạch xuất khẩu của Bộ Công Thương đề ra (2,2 tỷ USD).
Lĩnh vực ngành hàng
Những nỗ lực mở cửa và giữ vững thị trường đã tạo "dấu ấn" của năm cho ngành rau quả Việt Nam. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2016, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt trên 2,4 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2015 và vượt kế hoạch xuất khẩu của Bộ Công Thương đề ra (2,2 tỷ USD).
Thị trường
Từ năm 1995 đến nay, nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ cả ở mặt hàng tôm đông lạnh và nhóm hàng tôm tươi, tôm đã chế biến đều có thay đổi, nhưng trong vòng 5 năm trở lại đây đều là xu hướng tăng trưởng.