Chào mua
Khách hàng Algeria muốn nhập khẩu bông ngoáy tai, giấy ướt
30/11/2016 15:46

Công ty Ayat Import Export của Algeria có nhu cầu nhập khẩu bông ngoáy tai và giấy ướt.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ:

Công ty  Ayat Import Export

Địa chỉ: Lotis 4, 24300 Oued zenati, Guelma, Algeria

Người liên hệ: Ông Ayat Mustapha

Email: ayatcompany@gmail.com

Hoặc Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Địa chỉ: 14 rue G les Crêtes, Hydra, Alger, Algérie

Tel: + 213 (0) 23485193

Fax: + 213 (0) 023485200

Mobile: + 213 (0) 559502658

Email: Dz@moit.gov.vn; Nhuanhd@moit.gov.vn

Ý kiến bạn đọc