Chào bán
Đơn hàng 38
13/06/2013 02:36
 

1.Tên sản phẩm

Khoai lang tím

 

Thương hiệu: Công ty TNHH Rồng đỏ

Nơi sản xuất: Việt Nam

Điều khoản giá: Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán:        L / C, T / T

 

2. Tên sản phẩm

Chanh không hạt

 

Thương hiệu: Công ty TNHH Rồng đỏ

Nơi sản xuất: Việt Nam

Điều khoản giá: Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán:        L / C, T / T

 

3. Tên sản phẩm

Chanh dây

 

Thương hiệu: Công ty TNHH Rồng đỏ

Nơi sản xuất: Việt Nam

Điều khoản giá: Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán:        L / C, T / T

Tên công ty:       Công ty TNHH Rồng đỏ

Ý kiến bạn đọc
TIN TỨC CŨ

Đơn hàng 37 (12/06/2013)

Đơn hàng 36 (11/06/2013)

Đơn hàng 35 (10/06/2013)

Đơn hàng 34 (09/06/2013)

Đơn hàng 33 (06/06/2013)

Đơn hàng 32 (05/06/2013)

Đơn hàng 31 (04/06/2013)

Đơn hàng 30 (03/06/2013)

Đơn hàng 29 (02/06/2013)

Đơn hàng 28 (31/05/2013)