Chào bán
Đơn hàng 47
22/06/2013 03:05
 

1.Tên sản phẩm

ớt bột

 

Thương hiệu:Tân Đông

Nơi sản xuất:Việt Nam

Điều khoản giá:Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán:        L / C, D / A, T / T, M / T, D / D, TIỀN MẶT, D / P

 

2. Tên sản phẩm

Tỏi

Thương hiệu:Tân Đông

Nơi sản xuất:Việt Nam

Điều khoản giá:Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán:        L / C, D / A, T / T, M / T, D / D, TIỀN MẶT, D / P

3. Tên sản phẩm

Vải

Thương hiệu:Tân Đông

Nơi sản xuất:Việt Nam

Điều khoản giá:Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán:        L / C, D / A, T / T, M / T, D / D, TIỀN MẶT, D / P

Ý kiến bạn đọc
TIN TỨC CŨ

Đơn hàng 46 (21/06/2013)

Đơn hàng 45 (20/06/2013)

Đơn hàng 44 (19/06/2013)

Đơn hàng 43 (18/06/2013)

Đơn hàng 42 (17/06/2013)

Đơn hàng 41 (16/06/2013)

Đơn hàng 40 (15/06/2013)

Đơn hàng 39 (14/06/2013)

Đơn hàng 38 (13/06/2013)

Đơn hàng 37 (12/06/2013)