Chào bán
Đơn hàng 49
24/06/2013 03:06
 

1.Tên sản phẩm

Xoài Cát Lộc

 

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

Thương hiệu: Sohafood CORP

Nơi sản xuất: Việt Nam

Điều khoản giá: Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán:        L / C, D / A, T / T, M / T, D / D, TIỀN, D / P

2. Tên sản phẩm

Xoài

Thương hiệu: Sohafood CORP

Nơi sản xuất: Việt Nam

Điều khoản giá: Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán:        L / C, D / A, T / T, M / T, D / D, TIỀN, D / P

3. Tên sản phẩm

Cam Sunkit

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

Thương hiệu: Sohafood CORP

Nơi sản xuất: Việt Nam

Điều khoản giá: Tiền tệ: USD   

Giá Điều khoản cảng: FOB 

Điều khoản thanh toán:        L / C, D / A, T / T, M / T, D / D, TIỀN, D / P

Ý kiến bạn đọc
TIN TỨC CŨ

Đơn hàng 48 (23/06/2013)

Đơn hàng 47 (22/06/2013)

Đơn hàng 46 (21/06/2013)

Đơn hàng 45 (20/06/2013)

Đơn hàng 44 (19/06/2013)

Đơn hàng 43 (18/06/2013)

Đơn hàng 42 (17/06/2013)

Đơn hàng 41 (16/06/2013)

Đơn hàng 40 (15/06/2013)

Đơn hàng 39 (14/06/2013)