Chào mua
Doanh nghiệp Đài Loan muốn mua "ethyl alcohol (ethanol)" từ Việt Nam
29/09/2016 16:45

Doanh nghiệp Đài Loan cần mua "ethyl alcohol(ethanol) " từ Việt Nam

Doanh nghiệp Đài Loan, địa chỉ như dưới đây,cần mua " ethyl alcohol ( ethanol)"từ Việt Nam:

FENG CHUAN CHEMICAL & ENT.CO., LTD

Add: No.12, Chen-Ten Road, Tu Chen City, Taipei, TAIWAN R.O.C

Tel: 886 2 2267 0009 - Fax: 886 2 2267 0010

E-mail: fengchuan8@yahoo.com.tw

Contact person:Mrs. Pao Yu Huang,Manager.

Các Doanh nghiệp, Công ty Việt Nam có khả năng cung cấp, đề nghị liên hệ trực tiếp với đối tác.

Thương vụ Việt Nam tại Ðài Loan 
Ý kiến bạn đọc