Chào mua
Doanh nghiệp Ốt-xtrây-li-a muốn tìm nhà cung cấp quần áo
21/11/2016 15:29

Doanh nghiệp Ốt-xtrây-li-a muốn tìm nhà cung cấp quần áo.

Thương vụ Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a nhận được yêu cầu của một doanh muốn tìm doanh nghiệp sản xuất quần áo để đặt hàng sản xuất theo yêu cầu.

Doanh nghiệp này dự định sẽ sang Việt Nam vào đầu năm 2017.

Nếu doanh nghiệp nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với Doanh nghiệp. 

Dipak Devchand

TARA UNIFORMS

73 Cleaver Tce, BELMONT  WA 6104

Điện thoại: +61 8 9479 7622

Fax: +61 8 9479 7633

Di động: +61 400 605 175

dipak@tarauniforms.com.au

www.tarauniforms.com.au

www.matrixuniforms.com.au

Ý kiến bạn đọc