Tài chính tiền tệ
Phối hợp để cung cấp dịch vụ ngân hàng tốt hơn
03/11/2016

Ngày 2/11 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về thực hiện Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Thời gian qua, ngành ngân hàng đã phát triển và nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ cho nền kinh tế với 9.787 chi nhánh, phòng giao dịch, 16.937 máy rút tiền tự động (ATM), 222.831 POS, trên 60 tổ chức tín dụng áp dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), 35 tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động (mobile banking). Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phát triển đa dạng, phong phú, có sản phẩm đã bắt kịp trình độ hiện đại của thế giới. Mặt khác, chất lượng sản phẩm dịch vụ không ngừng được cải thiện.

Tuy nhiên, cũng còn những khó khăn thách thức mà hệ thống ngân hàng cần cải thiện, đó là tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng còn khiêm tốn; gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn dồn lên vai hệ thống ngân hàng cần phải được san sẻ từ thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm; mức độ tiếp cận dịch vụ của dân cư và doanh nghiệp chưa đồng đều theo khu vực địa lý cũng như quy mô kinh doanh.

Để tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp, dân cư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giao dịch, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1726/QĐ-TTg, ngày 5/9/2016 (gọi tắt là Đề án 1726) về Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Đề án 1726 của Thủ tướng chính phủ đề cập đến 3 vấn đề xuyên suốt từ mục tiêu đến các giải pháp cần phải đạt được. Đó là gia tăng kênh cung ứng dịch vụ ngân hàng; gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận đối với người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đối với người nghèo; gia tăng về mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng đối với người dân và doanh nghiệp.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh yêu cầu toàn hệ thống phải thực hiện hướng tới mục đích tạo lập môi trường kinh doanh phát triển dịch vụ ngân hàng đa dạng, đơn giản dễ tiếp cận và an toàn đối với người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống ngân hàng phải thực hiện mục tiêu tổng quát và 8 mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2020 mà Chính phủ đã đề ra. Theo đó, 8 mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2020 là: 70% dân số trưởng thành có tài khoản tại các ngân hàng; có ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch/100.000 dân số trưởng thành; có khoảng 30.000 máy ATM; 300.000 máy chấp nhận thanh toán thẻ; có khoảng 15% số chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại mở tại địa bàn nông thôn; khoảng 35-40% người trưởng thành ở nông thôn có tiết kiệm tổ chức tín dụng; khoảng 50-60% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tiếp cận được tín dụng ngân hàng; tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, rất cần thiết sự có sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dữ liệu về doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bộ Tài chính hoàn thiện về chính sách bảo hiểm đối với nông nghiệp; Bộ Công an về hướng dẫn để các tổ chức tín dụng có thể tiếp cận thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư trong chấm điểm xếp hạng tín dụng...

“Các đơn vị tại hội sở chính của NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố các tổ chức tín dụng tập trung xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, có lộ trình thực hiện cụ thể theo nhiệm vụ được phân công và định kỳ có báo cáo phản ánh về NHNN qua Viện Chiến lược ngân hàng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ”, Phó Thống đốc yêu cầu.

Nguồn chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc