Năng lượng, khoáng sản
Châu Á - thị trường tiềm năng xuất khẩu than đá
06/12/2016
Than đá của Việt Nam xuất khẩu sang 9 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu sang các nước châu Á, chiếm gần 90%.

Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 10 tháng đầu năm nay cả nước đã xuất khẩu 827,5 nghìn tấn than đá, trị giá 83,4 triệu USD, giảm 45,94% về lượng và giảm 48,63% về trị giá so với cùng kỳ.

Than đá của Việt Nam xuất khẩu sang 9 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu sang các nước châu Á, chiếm gần 90%, trong đó chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản, chiếm 53% tổng lượng than xuất khẩu, với 421,6 nghìn tấn, trị giá 40,7 triệu USD, giảm 18,98% về lượng và giảm 29,83% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015. Đứng thứ hai là thị trường Philippines, với 106,5 nghìn tấn, trị giá 7 triệu USD, giảm 12,47% về lượng và giảm 21,83% về trị giá, kế đến là Malaysia, tăng 107,51% về lượng và tăng 114,21% về trị giá, đạt 83 nghìn tấn, trị giá 10,6 triệu USD – đây cũng là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội.

Nhìn chung, 10 tháng đầu năm nay xuất khẩu than sang các thị trường đều suy giảm cả lượng và trị giá, số thị trường này chiếm tới 78% và ngược lại số thị trường với tốc độ tăng trưởng dương chỉ chiếm 22,2%.

Đáng chú ý, lượng than đá xuất khẩu sang Lào giảm mạnh nhất, giảm 95,58% về lượng và giảm 96,55% về trị giá, tương ứng với 3 nghìn tấn, trị giá 272,3 nghìn USD.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu than đá 10 tháng 2016


 
Nguồn: Bộ Công Thương
Ý kiến bạn đọc