Chính sách
Từ 07/11/2014, máy gia công cơ khí có thuế nhập khẩu 0%
16/10/2014

Các mặt hàng được giảm thuế nhập khẩu từ 2% xuống còn 0% bao gồm: Mã hàng 8458.11.00, 8458.91.00 thuộc nhóm máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại và các mã hàng 8459.10.10, 8459.21.00, 8459.31.00 thuộc nhóm máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58.

Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với mặt hàng máy gia công cơ khí trong nước chưa sản xuất được, đó là: Trường hợp các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc nhóm 84.54 đến nhóm 84.63 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC thuộc loại trong nước chưa sản xuất được có mức thuế nhập khẩu lớn hơn 0% được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0%.

Danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương.

Ý kiến bạn đọc