Chính sách
Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp trên 500 lao động
19/10/2014

Ngày 5/9, Bộ Tài chính đã ban hành công văn 11818 hướng dẫn thực hiện tiêu chí xác định các đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế.

Theo đó, chỉ những dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động trở lên mà được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư trước ngày 1/10/2010 mới được hưởng chính sách miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định.

Thời điểm để xác định dự án có sử dụng thường xuyên 500 lao động được tính từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Lúc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định, nếu doanh nghiệp chưa có đủ 500 lao động thì vẫn được miễn thuế theo kê khai của doanh nghiệp.

Trong trường hợp, khi dự án đi vào hoạt động mà chưa có đủ 500 lao động thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện truy thu thuế nhập khẩu. Trước đó, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ phương án giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong năm 2011 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất và lạm phát tăng cao.

Theo đó, cơ quan này đề nghị Chính phủ cho phép giảm 30-50% tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất hoặc các công ty vừa và nhỏ thuê đất để tạo việc làm cho người lao động.

Việc giảm tiền thuê đất này dự kiến chỉ thực hiện trong giai đoạn khó khăn hiện nay, sau đó giá thuê đất sẽ lại tăng dần lên.

Ý kiến bạn đọc