Năng lượng, khoáng sản
Việt Nam xuất khẩu dầu thô quý I, II năm 2014
06/07/2014
 Lượng xuất khẩu dầu thô của Việt Nam  trong 6 tháng đầu 2014 là 4,6 triệu tấn, đạt kim ngạch kim ngạch đạt 4,03 tỷ USD, tăng 6,6% về lượng và tăng 9,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Dầu thô của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 chủ yếu được xuất khẩu sang Nhật Bản là gần 1,2 triệu tấn, có trị giá hơn 1,04 tỷ USD, giảm 5,9% về lượng và 2,8% về trị giá; Sang Australia là hơn 1,1 triệu tấn, đạt trị giá hơn 989 triệu USD, tăng38,9% về lượng và 44,4% về trị giá; đứng thứ 3 là thị trường Trung Quốc với 879 nghìn tấn, trị giá 766 triệu USD, tăng 178,1% về lượng và 190% về trị giá; sang Malaysia là 530 nghìn tấn có trị giá 472 triệu USD, giảm gần 24,9% về lượng và giảm 23,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Ý kiến bạn đọc