Thị trường xuất nhập khẩu
Tiềm năng xuất khẩu gỗ của nước ta và khả năng gia tăng thị phần tại Úc
15/11/2016

Nếu xét những mặt hàng HS 6 chữ số có kim ngạch xuất khẩu từ 100 triệu USD mỗi năm của nước ta thì thấy rằng năng lực xuất khẩu gỗ, thuộc chương 44, của nước ta nhìn chung còn tương đối hạn chế, chủ yếu là xuất khẩu dăm gỗ (HS 440122), gỗ xẻ (HS 440799), gỗ ván ép (HS 441239) và viên gỗ (HS 440131).

Xuất khẩu gỗ của Việt Nam (chương 44)
 

Mã HS

 

2012

2013

2014

 

Trị giá (Triệu USD)

1271

1788

1788

440122

Dăm gỗ

808

1077

981

440131

Viên gỗ

4

23

121

440799

Gỗ xẻ

139

227

202

441239

Gỗ ván ép, mỗi lớp dày không quá 6mm

36

105

144

Nhu cầu nhập khẩu gỗ của Úc

Mã HS

 

Nhập khẩu của Úc 2015

Úc nhập khẩu từ Việt Nam

Nhập khẩu của Úc 9T/2016

Úc nhập khẩu từ Việt Nam 9T/2016

 

Trị giá

% tăng

Trị giá

% tăng

Thị phần

Trị giá

% tăng

Trị giá

% tăng

 

Trị giá (Triệu USD)

1019

-7,6%

4,8

25,4%

0,5%

748

-1,9%

3,6

19,4%

440122

Dăm gỗ

2,8

-10,0%

 

 

0,0%

1,9

8,2%

 

 

440131

Viên gỗ

0,5

93,9%

 

 

0,2%

0,4

-14,5%

 

 

440799

Gỗ xẻ

20,9

-17,1%

0,3

-8,9%

1,6%

15,0

-3,1%

0,4

26,7%

441239

Gỗ ván ép, mỗi lớp dày không quá 6mm

65,8

-4,2%

0,3

-27,8%

0,5%

57,5

14,5%

0,3

50,0%

Mặc dù kim ngạch nhập khẩu gỗ hàng năm của gỗ nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD nhưng kim ngạch nhập khẩu của bốn mặt hàng, mà nước ta có năng lực xuất khẩu, của Úc lại khá khiêm tốn. Mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất là gỗ ván ép, cũng chỉ đạt 65,8 triệu USD năm 2015 và đạt 57,5 triệu USD trong 9 tháng năm 2016.


Tuy nhiên nếu nhìn cả về xu thế gia tăng năng lực xuất khẩu và nhu cầu nhập khẩu của Úc thì mặt hàng gỗ ván ép (HS 441239) là mặt hàng có tiềm năng gia tăng xuất khẩu sang Úc. Đây tuy là mặt hàng tiềm năng nhưng cũng là mặt hàng gỗ cao cấp, chất lượng cao, đòi hỏi phải đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của thị trường Úc. Nhu cầu xây dựng của Úc vẫn sẽ gia tăng và nhu cầu sử dụng mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ý kiến bạn đọc