Thị trường ngoài nước
Nga dự kiến tăng xuất khẩu cá minh thái sang Hàn Quốc
28/12/2016
Trung tâm Khảo sát Khu vực Viễn Đông của Nga (FECRS) của Nga dự báo xuất khẩu thủy sản của nước này sang Hàn Quốc tăng do chính sách hạn chế khai thác ở Hàn Quốc và nhu cầu đối với cá minh thái của Nga ở Hàn Quốc vẫn cao.

FECRS dự báo nhập khẩu có thể tăng từ 1,1% năm nay lên 4,1% năm 2020 và đạt 426.500 tấn năm 2020, tăng 12% so với NK năm 2015.

Hạn ngạch khai thác của Hàn Quốc ở các vùng biển của Nga giảm từ 60.000 tấn xuống 38.000 tấn năm 2015.

 Từ 2011 đến 2015, thủy sản đông lạnh chiếm 86,4% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản chung của Nga sang Hàn Quốc trong khi tỷ trọng thủy sản chế biến xuất khẩu tăng từ 9% lên 15,9%.

Cá minh thái chiếm tỷ trọng lớn 46,7% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Nga sang Hàn Quốc năm 2015 (tương đương 244 triệu EUR).Nhập khẩu philê cá minh thái đông lạnh chiếm 21,5% tổng giá trị xuất khẩu cá minh thái nói chung trong khi 79,5% còn lại là cá minh thái bỏ đầu rút ruột đông lạnh (H&G) và cá minh thái nguyên con.
Nguồn: vasep.com.vn

 
Ý kiến bạn đọc