Công nghiệp chế biến
Xuất khẩu điện thoại mang về 31,6 tỷ USD cho Việt Nam
18/12/2016
Tính đến hết tháng 11, trị giá xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt 31,6 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng chủ yếu của Việt Nam trong 11 tháng/2016 đạt hơn 114,9 tỷ USD, chiếm 71,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó cao nhất là nhóm hàng điện thoại và linh kiện.

Cụ thể, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11/2016 đạt 3,27 tỷ USD, tăng 15,5% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 11, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 31,6 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 11 tháng/2016 là thị trường EU đạt 10,24 tỷ USD, tăng 7,8% và chiếm 32,4% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Hoa Kỳ đạt 3,95 tỷ USD, tăng 52,7%; Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đạt 3,59 tỷ USD, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

 Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11/2016 là hơn 1,01 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2016 đạt gần 9,56 tỷ USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam trong11 tháng /2016 chủ yếu gồm: Trung Quốc với gần 5,51 tỷ USD, giảm 14,6% so với cùng kỳ; Hàn Quốc với kim ngạch gần 3,32 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước...
 
Nguồn: Doanh Nghiệp Việt Nam
Ý kiến bạn đọc