Năng lượng, khoáng sản
Tái xuất xăng dầu mua từ Dung Quất sang Lào
12/09/2014

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan, lãnh đạo và chuyên viên các Cục Hải quan: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi; lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện và đánh giá tác động đối với mục tiêu kinh tế, xã hội trong việc thực hiện Thông tư số 62/2012TT-BTC; đánh giá bước đầu đưa sản phẩm xăng dầu Việt Nam sang Lào, trước mắt cung cấp cho hệ thống tiêu thụ của PIOil Lào, hướng tới gia tăng sản lượng và thị phần xăng dầu Việt Nam khi cung cấp cho các đầu mối nhập khẩu xăng dầu khác tại Lào.

Sau khi nghiên cứu và đối chiếu các quy định hiện hành, đồng thời để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý Nhà nước, Tổng cục Hải quan nhất trí kiến nghị của doanh nghiệp là cho phép Tổng công ty Dầu Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục thực hiện phương thực hoán đổi xăng dầu nêu trên.

Đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được tiếp tục kinh doanh đến hết năm 2013, kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung nội dung này vào Nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Ý kiến bạn đọc