Thị trường xuất nhập khẩu
Tình hình nhập khẩu đồ gỗ của Úc và thị phần của Việt Nam
16/11/2016
Trong giai đoạn 2011-2015, hàng năm Úc nhập khẩu khoảng 3,1 đến 3,5 tỷ USD. So với giai đoạn 2006-2010 trong giai đoạn này tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, chỉ tăng bình quân 1,9% mỗi năm, do đã chạm ngưỡng và được dự báo xu thế này sẽ tiếp tục trong giai đoạn 2016-2020 trước khi tăng trưởng trở lại.

Kim ngạch và nguồn hàng nhập khẩu đồ gỗ của Úc

 
    2011 2014 2015 Thị phần 2015 % tăng 2015 so 2014 % tăng bình quân 2011-15
I Trị giá (Triệu USD) 3.118 3.492 3.362 100,0% -3,8% 1,9%
1 Trung Quốc 1.186,9 1.422,3 1.416,5 42,1% -0,4% 4,5%
2 Ma-lai-xia 304,5 297,6 275,3 8,2% -7,5% -2,5%
3 Niu-di-lân 334,5 323,2 270,7 8,1% -16,2% -5,1%
4 In-đô-nê-xia 283,9 309,6 270,7 8,1% -12,6% -1,2%
5 Việt Nam 114,8 189,0 198,2 5,9% 4,4% 14,6%
  Trong đó nội thất bằng gỗ 107,7 178,2 185,3 5,3% 4,0% 14,5%
6 Hoa Kỳ 116,5 130,6 144,5 4,3% 10,7% 5,5%
7 I-ta-lia 78,4 84,4 83,6 2,5% -0,9% 1,6%
8 Thái Lan 80,7 87,0 71,2 2,1% -18,3% -3,1%
9 Đức 77,3 89,9 67,9 2,0% -24,5% -3,2%
10 Chi Lê 59,5     68,0 -13,1% 59,1
 
Nguồn: Thống kê nhập khẩu của Cơ quan thống kê Úc và ITC

 
Mặc dù nhu cầu nhập khẩu tăng trưởng chậm lại nhưng kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam vẫn tăng mạnh, đạt tốc độ tăng bình quân 14,6% mỗi năm, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ 8 trong số 10 nước bạn hàng lớn nhất của Úc đối với ngành hàng này, trừ Hoa Kỳ, đã tăng trưởng chậm lại, ngay cả với Trung Quốc, thậm chí là có xu thế giảm như nhập khẩu từ Ma-lai-xia, Niu-di-lân và In-đô-nê-xia, là những nước có thị phần lớn hơn Việt Nam. Xu hướng gần đây là các nhà nhập khẩu đang tìm đến nguồn hàng mới, đặc biệt là chuyển từ Trung Quốc sang thị trường Việt Nam, nơi có giá nhân công rẻ hơn, giá cả cạnh tranh hơn.
 
Nhập khẩu đồ gỗ của Úc từ Việt Nam
 
  Nhập khẩu của Úc 2015 Úc nhập khẩu từ Việt Nam Nhập khẩu của Úc 9T/2016 Úc nhập khẩu từ Việt Nam 9T/2016
Trị giá % tăng Trị giá % tăng Thị phần Trị giá % tăng Trị giá % tăng
Tổng trị giá 3362 -3,7% 198,2 4,8% 5,9% 2463 -1,1% 150,2 6,0%
Chương 44 1019 -7,6% 4,8 25,4% 0,5% 748 -1,9% 3,6 19,4%
Chương 94 2343 -1,9% 193,4 4,4% 8,3% 1715 -0,8% 27,8 1,7%
 
Mặc dù nhu cầu nhập khẩu tăng trưởng chậm lại nhưng kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam vẫn tăng mạnh, đạt tốc độ tăng bình quân 14,6% mỗi năm, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ 8 trong số 10 nước bạn hàng lớn nhất của Úc đối với ngành hàng này, trừ Hoa Kỳ, đã tăng trưởng chậm lại, ngay cả với Trung Quốc, thậm chí là có xu thế giảm như nhập khẩu từ Ma-lai-xia, Niu-di-lân và In-đô-nê-xia, là những nước có thị phần lớn hơn Việt Nam. Xu hướng gần đây là các nhà nhập khẩu đang tìm đến nguồn hàng mới, đặc biệt là chuyển từ Trung Quốc sang thị trường Việt Nam, nơi có giá nhân công rẻ hơn, giá cả cạnh tranh hơn.
 
Thương vụ Việt Nam tại Australia
Ý kiến bạn đọc