Rào cản thương mại
Hạn ngạch gạo và lá thuốc lá khô từ Campuchia hưởng thuế ưu đãi 0%
08/12/2016
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia.

Theo đó, áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với 2 nhóm hàng có xuất xứ từ Campuchia là gạo và lá thuốc lá khô. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2016 đối với 2 mặt hàng này được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 26/10 đến hết ngày 31/12/2016. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu nhập khẩu năm 2017 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2017. Thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan và ngoài hạn ngạch thuế quan đối với gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tổng lượng hạn ngạch gạo từ Campuchia được hưởng thuế suất 0% năm 2016 là 300.000 tấn; năm 2017 là 300.000 tấn (quy định tỷ lệ quy đổi là 2kg thóc = 1kg gạo). Tổng lượng hạn ngạch lá thuốc lá là 3.000 tấn cho năm 2016 và 3.000 tấn cho năm 2017.

Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định. Riêng với lá thuốc lá khô, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu). Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Thủ tục nhập khẩu gạo và lá thuốc lá khô giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạng ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18/1/2017 – 31/12/2017.
 
http://baocongthuong.com.vn/
Ý kiến bạn đọc